BEROEPSOPLEIDING AUTORIJ-INSTRUCTEURS ARNHEM

Overmaat 41a | 6831 AE Arnhem | 026 4434343 | info@boaa.nl

BOAA Header Opleidingen

RIJ-INSTRUCTEUR WORDEN?

RIJ OPLEIDING


OPLEIDING RIJ-INSTRUCTEUR PERSONENAUTO

De B-opleiding is de basisopleiding voor iedere rij-instructeur. De opleiding is onder te verdelen in 3 fases, waartussen een uitgebreide stage en uiteraard ter afronding het examen. De totale studieduur is bij een 'normaal' studietempo 8 tot 12 maanden. Bepaal echter je eigen tempo, waarbij je de keuze hebt tussen dag-, en zaterdagopleiding.

De dagen dat je de B-opleiding kunt volgen zijn:maandag, woensdag, en vrijdag van 09.00 - 15.00 uur, zaterdag van 09.00 - 14.00 uur.

• OPLEIDING
• fase 1: COMPETENT ALS RIJ-INSTRUCTEUR IN VERKEERSDEELNAME
A. Competent in verkeersdeelname (theoretisch deel)
    Belangrijke items: veiligheid, verkeerstaak, ander verkeer en mobiliteit/milieu.
    Beoordeling: Examen door IBKI m.b.v. Theorie examen computer (RVV/ WvW)
B.  Verantwoord rijden als bestuurder (praktisch deel - eigen rijvaardigheid)
    1. Verantwoord rijden als 1e bestuurder
    2. Verwoorden van taakprocessen (hardop vertellen wat je doet in een bepaalde verkeerssituatie)
    Beoordeling: Praktijk examen door IBKI met behulp van
    - Uitslagformulier Rijvaardigheid
    - Scorevoorschrift Rijvaardigheid

 

• fase 2: COMPETENT ALS RIJ-INSTRUCTEUR IN DIDACTISCHE VOORWAARDEN
A.  Competent in lesvoorbereiding (theoretisch deel)
     1. Lesvoorbereiding (hoe zit een les in elkaar en hoe bereid je deze voor)
B.  Competent in uitvoeren van lessen en beoordelen (theoretisch deel)
    1. Theorie van de rijtaak (aan de hand van filmpjes het instructie geven beoordelen)
    Beoordeling: Examen door IBKI met behulp van
    - Theorie examen computer (didactiek)
    - Theorie examen computer (verkeerstaak)

• fase 3: COMPETENT ALS RIJ-INSTRUCTEUR IN BEKWAAM HANDELEN IN DE
               LESSITUATIE (INSTRUCTIEGEVEN EN COACHEN)
A.  Proeve van bekwaamheid in instructie geven (praktisch deel)
B.  Coachen van leerproces en beoordelen van rijvorderingen (praktisch deel)
     Beoordeling: door IBKI met behulp van
    - Uitslagformulier Rijvaardigheid
    - Scorevoorschrift Rijvaardigheid
    - Portfolio
    - Stagebeoordeling

• STAGE
Portfolio voor alle rijlessen (verschilt per rijschool - maak een verslag van de rijlessen die je in de stageperiode hebt gegeven)
STAGE OP LOCATIE RIJSCHOOL WOONPLAATS
Onder begeleiding van de stagebegeleider (met geldig WRM certificaat en certificaat stagementor)
STAGE BIJ OPLEIDINGSINSTITUUT met (mogelijke) steekproef ter controle door IBKI
STAGE OMGEVING CBR: 5 passieve stage uren
STAGE OP LOCATIE RIJSCHOOL OMGEVING OPLEIDINGSINSTITUUT
35 actieve stage uren

• EXAMEN
    - fase 1: Competent in verkeersdeelneming (theoretisch deel)
      Verantwoord rijden als bestuurder (praktisch deel)
    - fase 2: Competent in lesvoorbereiding (theoretisch deel)
     Competent in uitvoeren van lessen en beoordelen (theoretisch deel)
    - fase 3: Proeve van bekwaamheid in instructie geven (praktisch deel)
     Coachen van leerproces en beoordelen van rijvorderingen (praktisch deel)
    - Fysiek examen: 1 examenles van 50 minuten met een leerling zonder rijbewijs.
      instructie geven & coaching.: 1 protocol voor instructie geven/coachen (een
      beoordeling voor de les die je op die dag geeft)

LOCATIE EXAMEN
     CBR-omgeving of rijschoolomgeving

 START MET DE B-OPLEIDING WANNEER JE WILT!

 

 

Overige opleidingen, deze worden allen gegeven op aanvraag

A-OPLEIDING


OPLEIDING RIJ-INSTRUCTEUR MOTORFIETS

De A-opleiding is een aanvulling op de B-opleiding. De opleiding is onder te verdelen in een theoretisch en een praktisch deel, gevolgd door een uitgebreide stage en uiteraard ter afronding het examen. De studieduur is bij een 'normaal' studietempo rond 0,5 jaar.

• OPLEIDING
A. Theorie: 30 vragen over rijprocedures en voertuigspecifieke kennis, onderhoud, wet- & regelgeving.
B. Praktijk: eigen rijvaardigheid.

• STAGE en EXAMEN
A. 20 uur stage bij bestaande rijschool.
B. Afrondend examen door het IBKI bij de rijschool waar je stage loopt.
C. Het verzorgen van een les waarin instructie en coachen zijn verwerkt (50 minuten).

C-OPLEIDING

 

OPLEIDING RIJ-INSTRUCTEUR VRACHTAUTO
De C-opleiding is een aanvulling op de B-opleiding. De opleiding is onder te verdelen in een theoretisch en een praktisch deel, gevolgd door een uitgebreide stage en uiteraard ter afronding het examen. De studieduur is bij een 'normaal' studietempo rond 0,5 jaar

• OPLEIDING
A. Theorie: 30 vragen over rijprocedures en voertuigspecifieke kennis, onderhoud, wet- & regelgeving.
B. Praktijk: eigen rijvaardigheid.

• STAGE en EXAMEN
A. 20 uur stage bij bestaande rijschool.
B. Afrondend examen door het IBKI bij de rijschool waar je stage loopt.
C. Het verzorgen van een les waarin instructie en coachen zijn verwerkt (50 minuten).

 

 

D-OPLEIDING

 

OPLEIDING RIJ-INSTRUCTEUR AUTOBUS
De D-opleiding is een aanvulling op de B-opleiding. De opleiding is onder te verdelen in een theoretisch en een praktisch deel, gevolgd door een uitgebreide stage en uiteraard ter afronding het examen. De studieduur is bij een 'normaal' studietempo rond 0,5 jaar.

• OPLEIDING
A. Theorie: 30 vragen over rijprocedures en voertuigspecifieke kennis, onderhoud, wet- & regelgeving.
B. Praktijk: eigen rijvaardigheid.

• STAGE en EXAMEN
A. 20 uur stage bij bestaande rijschool.
B. Afrondend examen door het IBKI bij de rijschool waar je stage loopt.
C. Het verzorgen van een les waarin instructie en coachen zijn verwerkt (50 minuten).

trolleybus

 

E-OPLEIDING

 

OPLEIDING RIJ-INSTRUCTEUR AANHANGWAGEN
De E-opleiding is een aanvulling op de B-opleiding. De opleiding kent een theoretisch en een praktisch deel. De eigen rijvaardigheidstest is de afronding. Er is geen stage.

• OPLEIDING
A. Theorie: 25 vragen over rijprocedures en voertuigspecifieke kennis, onderhoud, wet- & regelgeving.
B. Praktijk: eigen rijvaardigheid.

• EXAMEN
Afrondend examen door het IBKI.