BEROEPSOPLEIDING AUTORIJ-INSTRUCTEURS ARNHEM

Overmaat 41a | 6831 AE Arnhem | 026 4434343 | info@boaa.nl

BOAA Header Bijscholingen

RIJ-INSTRUCTEUR BLIJVEN?

VERPLICHTE BIJSCHOLING


Alle veranderingen in wet- en regelgeving zijn individueel nauwelijks bij te houden. Als rij-instructeur ben je echter wettelijk verplicht kennis te hebben van alle relevante wijzigingen en ontwikkelingen. Daarom is bij wet verplicht dat je je vijfmaal per 5 jaar laat bijscholen, zowel in theoretisch als in praktisch opzicht. Van die 5 bijscholingen zijn er 3 theoretisch en 2 praktisch. De eindtoetsen worden afgenomen door ons opleidsingsinstituut.

Het actuele cursusrooster van de theoretische bijscholingen staat hiernaast. Uiteraard zorgen wij er voor, dat onze bijscholingscursussen elk jaar weer volledig worden aangepast aan de geldende wetten en eisen. Bovendien zorgen we ervoor dat de meest relevante of gevraagde onderwerpen regelmatig aan de orde komen.

Met name bij deze cursus wijzen wij je op de mogelijkheid om deze bij je in de buurt te laten plaatsvinden. Bij voldoende deelname helpen wij graag dit te realiseren. Voor nadere informatie bel je met onze vestiging in Arnhem: 026 4434343.

CURSUS VOORBEREIDING PRAKTIJKBEGELEIDING
Veel instructeurs willen vóór de toetsen van de bijscholing door het IBKI meer weten over waar zij precies aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht tijdens de toets. Om de rij-instructeur optimaal voor te bereiden, hebben wij een cursus samengesteld bestaande uit één dagdeel theorie en 2x praktijkbegeleiding, waarna met een gerust hart aan de toetsen kan worden deelgenomen.
Voorbereiding Praktijkbegeleiding is een dagopleiding. Deelname op aanvraag.

BIJTANKEN


SCHRIJF JE TIJDIG IN VOOR THEORIE EN/OF PRAKTIJK

Helaas komt het nog regelmatig voor dat er zo laat wordt ingeschreven voor een bijscholingscursus, dat het niet meer mogelijk is tijdig aan de alle wettelijke eisen te voldoen. Het onherroepelijke gevolg is dat je instructiebewijs wordt ingetrokken.
Ons advies is om dusdanig op tijd in te schrijven, dat er nog voldoende tijd blijft om bij ziekte of niet slagen het totaal aantal examens binnen de tijd af te leggen.

ACTUELE PLANNING

WRM THEORETISCHE BIJSCHOLINGSDAGEN
Op veler verzoek hebben wij het onderwerp ‘Faalangst’ weer opgenomen in de planning van onze WRM theoretische bijscholingen.

Ook is de VERNIEUWDE rijprocedure in de planning opgenomen.

Voor het resterende jaar 2019 hebben wij de volgende bijscholingsdagen en onderwerpen gepland:

16 april Zelfstandig beginnend bestuurder
07 mei  ADAS
21 mei Faalangst
4 juni Voertuigbeheersing in de rijinstructie
18 juni Zelfstandig beginnend bestuurder
 02 juli  ADAS
27 aug

R.V.V.

10 sept

Rijprocedure

24 sept

Faalangst

08 okt

Voertuigbeheersing in de rij-instructie

22 okt

Leerlingvolgsysteem in de praktijk

05 nov

R.V.V.

19 nov

Rijprocedure

03 dec

Faalangst

17 dec Voertuigbeheersing in de rijinstructie


BIJSCHOLING OP LOCATIE is ook mogelijk indien u een groepje van tenminste 6 personen kunt formeren en over een geschikte locatie beschikt.


Informatie of inschrijven: bel 026 4434343 of mail info@boaa.nl

SCHRIJF JE TIJDIG IN
Het maximaal aantal cursisten per bijscholingsdag is beperkt,  mede op last van het IBKI. Om teleurstelling of tijdsdruk te voorkomen raden wij aan alles ruim van tevoren in te plannen.

 

 

 

 

 

 

 alle prijzen